AED Locaties

EHBO Verening Zetten e.o. steunt het initiatief Stichting Kloppend Hart voor Lingenwaard en Overbetuwe

De Stichting Kloppend Hart voor Lingewaard en Overbetuwe heeft tot doel de gemeenten
Lingewaard en Overbetuwe “Hart-safe” te maken, enerzijds door het plaatsen van Defribillatoren
(AED’s) en anderzijds door het waarborgen dat er voldoende mensen getraind zijn én blijven in het
reanimeren en het kunnen bedienen van de AED. Dit alles zonder enig winstoogmerk.

AED Locaties:
AED's zijn op diverse locaties geplaast in de gemeenten.
Hieronder een overzicht van AED Locaties met een beschikbaarheid van 24 uur*.

Voor overige Locaties verwijzen wij u door naar Stichting Kloppend Hart.

* Beschikbaarheid van 24 uur mits de AED niet is ingezet tijdens een calamiteit/ongeval.