Nieuws Archief

EHBO Vereniging Zetten & het Coronavirus (COVID-19)


Beste Heer, Mevrouw,

Op 13-03-2020 heeft de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO (KNV EHBO) haar advies aangescherpt wat betreft de bijeenkomsten van onze afdeling in relatie tot het coronavirus.
De KNV EHBO adviseert alle afdelingen om de lessen en oefeningen tot en met 31 maart 2020 niet door te laten gaan.

Bij EHBO-lessen en -oefeningen vindt veel fysiek contact plaats, met dit besluit sluiten we aan bij het advies van het kabinet om sociale contacten in het algemeen sterk te beperken.
Hiermee nemen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als EHBO vereniging.

EHBO Vereniging Zetten en Omstreken volgt het advies van de KNV EHBO op.
Dat betekent dat de lessen de komende weken, tot 31 maart 2020 gepland stonden NIET doorgaan.

Voor Leden van de Vereniging:
Oefening op Locatie wordt uitgesteld, tot nadere communicatie vanuit EHBO Vereniging Zetten

Voor Kandidaten in de EHBO Cursus:
Lesavonden en EHBO Examen worden uitgesteld, tot nadere communicatie vanuit EHBO Vereniging Zetten

Voor Kandidaten van St. Kloppend Hart:
Reanimatiecursussen en herhaling worden uitgesteld, tot nadere communicatie vanuit stichting Kloppend Hart.

De Reanimatie Hulpverleningsrichtlijnen zijn aangepast.
Hierover meer op de website van de NRR (Nederlandse Reanimatie Raad).

We zullen u zodra er meer informatie is, informeren over de lessen die hierna volgen.

Namens het bestuur,

Met vriendelijke groet,

Celia Tiggeloven

Voorzitter
EHBO Vereniging Zetten e.o.

Start Cursus Eerste Hulp in Zetten

Begin Oktober 2019 start bij EHBO vereniging Zetten bij voldoende aanmeldingen een nieuwe cursus Eerste Hulp.

In 12 avonden leert men de theorie en praktijk van de eerstehulpverlening, om een slachtoffer op een zo goed mogelijke manier te behandelen en de juiste hulp te verlenen. Dit alles volgens de laatste richtlijnen van het Oranje Kruis.

Vanaf de leeftijd van 14 jaar kunt u deelnemen aan de EHBO Cursus, deze bestaat o.a. uit de levensreddende handelingen, de kleine ongevallen in en om het huis, verbandleer en Reanimatie met het bedienen van een AED (Automatische Externe Defibrillator).

Wij brengen deze cursus ook speciaal onder de aandacht bij (jonge) ouders, omdat Eerste Hulp Bij Kinderen ook onderdeel is van deze cursus. Er worden regelmatig praktijksituaties geoefend met LOTUS slachtoffers, die speciaal zijn opgeleid om ongevallen en verwondingen levensecht na te spelen.

Deelname aan de cursus kost € 150,-. Daarvoor krijgt u het lesboek, oefenmateriaal en neemt u deel aan het examen voor het officieel erkende Oranje Kruis diploma. In veel gevallen wordt onze cursus (deels) vergoed door uw zorgverzekeraar.

De cursus wordt gegeven op de maandag avond op locatie bij Atelier Ewald Sorbi, Kerkstraat 1 te Zetten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. Bennie Rijndertse (Tel.: 0614502001), via cursus@ehbo-zetten.nl

Pagina's