Lidmaatschap

Indien men het lidmaatschap wilt beeindigen,
dan dient dit vóór 1 juli vóór het nieuwe cursusjaar te gebeuren.

Hierna kunnen wij de opzegging niet meer laten plaatsvinden omdat de vereniging
de verplichte kosten voor het nieuwe cursusjaar reeds heeft afgedragen.

Opzeggen dient te gebeuren per mail aan het Secretariaat van EHBO vereniging Zetten e.o.,
te bereiken via Secretariaat@ehbo-zetten.nl.