Juli 2017 | Nieuwe Cursus EHBO

In twaalf avonden leert men de theorie en praktijk van de eerstehulpverlening, om een slachtoffer op een zo goed mogelijke manier te behandelen en de juiste hulp te verlenen. Dit alles volgens de laatste richtlijnen van het Oranje Kruis.

Vanaf de leeftijd van 14 jaar kunt u deelnemen aan de ehbo-cursus. Deze bestaat onder andere uit de levensreddende handelingen, de kleine ongevallen in en om het huis, verbandleer en reanimatie met het bedienen van een AED (Automatische Externe Defibrillator).

"Wij brengen deze cursus ook speciaal onder de aandacht bij (jonge) ouders, omdat eerste hulp bij kinderen ook onderdeel is van deze cursus. Er worden regelmatig praktijksituaties geoefend met lotus-slachtoffers, die speciaal zijn opgeleid om ongevallen en verwondingen levensecht na te spelen.

Onderwerpen die tijdens de cursus behandeld worden:

 • Vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp
 • Stoornissen in het bewustzijn
 • Stoornissen van de ademhaling
 • Stilstand van de bloedsomloop
 • Ernstige uitwendige bloedingen
 • Shock
 • Uitwendige wonden
 • Brandwonden
 • Kneuzing en verstuiking
 • Ontwrichting en botbreuken
 • Oogletsels
 • Vergiftiging
 • Elektriciteitsongevallen
 • Letsels door koude
 • Letsels door warmte
 • Vervoer over korte afstand
 • Verband- en hulpmiddelen
 • Het menselijk lichaam

Uiteraard wordt in deze cursus ook uitgebreid aandacht besteed aan het reanimeren én het gebruik van de AED.

Kosten:

Deelname aan deze cursus kost € 150,-*. Daarvoor krijgt u het lesboek, oefenmateriaal en neemt u deel aan het examen voor het officieel erkende diploma.

* Onze cursus wordt in veel gevallen (deels) vergoed door uw zorgverzekeraar.

Informatie

Voor informatie, kunt u contact opnemen met
Tine Galama (Tel.: 0488 – 454132) of via email cursus@ehbo-zetten.nl

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor de EHBO Cursus via het webformulier Aanmelden Cursus